© 2015 krantenmaker.be - Privacy verklaring - Algemene voorwaarden


Privacybeleid KrantenMaker

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die Vlaamse Nieuwsmedia ter beschikking stelt op http://www.Krantenmaker.be onder de naam KrantenMaker, hierna genoemd "de Dienst".

De Gebruiker aanvaard expliciet de toepasselijkheid van dit privacybeleid alvorens gebruik te maken van de dienst. Vlaamse Nieuwsmedia is gerechtigd dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Vlaamse Nieuwsmedia maakt alsdan een nieuwe versie van het privacybeleid beschikbaar op de website en informeert de Gebruiker hierover via een pop-up.

Artikel 2. Gebruik van de persoonsgegevens van de Gebruiker

2.1. Wanneer de Gebruiker zich aanmeldt, vraagt Vlaamse Nieuwsmedia de Gebruiker om persoonlijke informatie te verstrekken, zijnde naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en een wachtwoord.

2.2. De persoonsgegevens, die de Gebruiker toelaat zich te identificeren en zich toegang te verschaffen tot de Dienst, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens geheim te houden en deze niet te verspreiden onder welke vorm dan ook.

2.3. De persoonsgegevnes worden enkel en alleen gebruikt in het kader van het leveren van de
Dienst, voor intern onderzoek door Vlaamse Nieuwsmedia en om de Gebruiker te informeren over de diensten van het project Kranten in de Klas. De persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden en worden op geen enkele manier verder verspreid.

2.4. De toegang tot deze persoonsgegevens is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en
agenten van Vlaamse Nieuwsmedia die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om
de Dienst te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een
geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire
maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging.

2.5. Vlaamse Nieuwsmedia verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid. Vlaamse Nieuwsmedia evalueert haar methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking om te waarborgen dat zij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze Dienst te leveren of te verbeteren. Vlaamse Nieuwsmedia onderneemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de door haar verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar Vlaamse Nieuwsmedia is afhankelijk van de Gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren, indien dat nodig is.

2.6. De persoonsgegevens worden door Vlaamse Nieuwsmedia, Barastraat 175, 1070 Brussel verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerking is geregistreerd bij de Commissie ter bescherming van het privéleven.

2.7. Vlaamse Nieuwsmedia leeft de toepasselijke privacywetgevingen na bij het verwerken van de persoonsgegevens. Deze wetgeving bepaalt dat de Gebruiker het recht heeft (i) zich te informeren over zijn of haar persoonsgegevens en de verwerking ervan; (ii) zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en elk onjuist persoonsgegevens kosteloos te laten verbeteren; (iii) zijn of haar persoonsgegevens kosteloos te laten verwijderen.
De Gebruiker kan Vlaamse Nieuwsmedia contacteren via onderstaand adres.

Vlaamse Nieuwsmedia
t.a.v. Kranten in de klas
Rue Bara / Barastraat 175
1070 Brussels
kik@dagbladpers.org

Artikel 3. Cookies

3.1. Vlaamse Nieuwsmedia maakt gebruik van cookies om de Dienst te leveren.

3.2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden geplaatst door de websites die hij of zij bezoekt. Cookies worden gebruikt om deze Dienst te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om de houder van de website te voorzien van informatie. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de Gebruiker te herkennen gedurende het bezoek aan de website en de Dienst (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies bevatten geen persoonsgegevens.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de Gebruiker bezoekt of door derden waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Gebruiker bevindt. Cookies worden gestockeerd op de computer of mobiel apparaat van de Gebruiker in de folder van de browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de Gebruiker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Dienst.

3.3. Vlaamse Nieuwsmedia maakt gebruik van volgende cookies: TE VERDUIDELIJKEN

3.3.1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken (bv. herkenning van de Gebruiker).  Deze cookies laten de Gebruiker toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Dienst. Indien de Gebruiker deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

3.3.2. Functionele cookies
Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en de Dienst en zorgen er voor dat de Gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld cookies die ergens de voorkeur van de gebruiker onthouden.

3.3.3. Performantie cookies
Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat gebruikers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de gebruikers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers helpt tellen.

3.3.4. Third party cookies
Buiten de cookies die Vlaamse Nieuwsmedia zelf plaatst, kunnen er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst worden. Vlaamse Nieuwsmedia heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Vlaamse Nieuwsmedia biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Vlaamse Nieuwsmedia wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website kunnen worden geplaatst.

3.4. Weigeren
Via de browserinstellingen kan de Gebruiker de installatie van cookies weigeren. De Gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. De Gebruiker kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van de computer of mobiel apparaat.

Artikel 4. Log-informatie

4.1. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de Dienst, slaan de servers van Vlaamse Nieuwsmedia automatisch informatie op die de browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals het IP-adres, tijd en datum, de link, referer (herkomst van de link) en de browserversie. Vlaamse Nieuwsmedia bewaart deze informatie niet langer dan maximum zes maanden.